Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 juni 2023 

Om onze dienstverlening aan te bieden en te kunnen leveren verwerken wij persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om de persoonsgegevens van onze klanten in lijn met de geldende wetgeving te behandelen. Welke persoonsgegevens we van jou verwerken en waarvoor we deze gebruiken kan je in deze privacyverklaring lezen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.jurr.legal (hierna: “Website”), ons online platform (hierna:”Platform”) en op alle commerciële relaties tussen ons en onze (potentiële) klanten en zakelijke partners.

Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens? We beantwoorden ze graag, stuur een mail aan [email protected].

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

JURR Legal B.V.
Sonniusstraat 1G
5212 AJ
‘s-Hertogenbosch

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, verwerken wij persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens we van jou verwerken hangt af van de diensten die je bij ons afneemt en/of welke persoonsgegevens je kiest met ons te delen.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • IP-adres
 • Correspondentie en andere communicatie tussen jou en medewerkers van Jurr
 • Inhoud van documenten welke met ons worden gedeeld in het kader van onze dienstverlening

WAARVOOR VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

 • Creëren van een account op het Platform
 • Facturatie en innen van betalingen
 • Opstellen van offertes
 • Verzenden van nieuwsbrief
 • Optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website en het Platform
 • Leveren van juridische ondersteuning
 • Klantenservice
 • Statistische doeleinden

WETTELIJKE GRONDSLAGEN

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) mogen wij de persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een wettelijke grondslag voor hebben.

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van een van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst
  • De meeste persoonsgegevens verwerken wij omdat je een overeenkomst met ons bent aangegaan. Om deze overeenkomst uit te voeren is het noodzakelijk een aantal persoonsgegevens te verwerken.
 • Wettelijke verplichting
  • Als onderneming zijn wij soms verplicht om persoonsgegevens te verwerken, zoals factuurgegevens voor de belastingdienst.
 • Toestemming
  • In sommige gevallen vragen wij eerst je toestemming alvorens je persoonsgegevens te verwerken, zoals voor het versturen van onze nieuwsbrief of het plaatsen van bepaalde cookies. Toestemming mag je altijd weer intrekken, echter verandert dit niks aan de verwerkingen die wij hebben uitgevoerd voor het moment van intrekking van de toestemming.
 • Gerechtvaardigd belang
  • Voor enkele verwerkingen hebben wij een gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld een commercieel belang hebben om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

HOE VERKRIJGEN WE DE PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen de persoonsgegevens die wij verwerken rechtstreeks via jou, via de organisatie waar je werkzaam bent, via de Website en/of via het Platform.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN

Om onze diensten zo efficiënt, veilig en betaalbaar mogelijk aan te bieden maken wij gebruik van de diensten van derde partijen. Deze derde partijen verwerken de persoonsgegevens slechts ten behoeve van onze dienstverlening, niet voor eigen doeleinden. Hiernaast hebben wij alle noodzakelijke overeenkomsten gesloten met deze partijen.

Onverminderd bovenstaande, is het mogelijk dat wij in sommige gevallen verplicht worden persoonsgegevens door te geven aan de bevoegde autoriteiten. In voorkomend geval zullen wij dit, wanneer wettelijk toegestaan, vooraf aan je melden.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Behalve wanneer een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is, zal jurr.legal de persoonsgegevens slechts bewaren voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn, dit verschilt per situatie:

 • Persoonsgegevens verwerkt via het Platform bewaren we zolang je een abonnement bij ons hebt;
 • persoonsgegevens welke we verzamelen in het kader van je Websitebezoek bewaren we in lijn met de bewaartermijnen als genoemd in het cookiebeleid;
 • persoonsgegevens welke we verwerken voor het leveren van maatkerkdiensten bewaren we tot 2 jaar na het beëindigen van de klantrelatie; en
 • persoonsgegevens nodig voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen van bijvoorbeeld de belastingdienst bewaren we minstens 7 jaar.

JOUW RECHTEN

je hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, namelijk:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op de beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking

Wanneer je een van deze rechten wilt uitoefenen kan je een verzoek sturen aan [email protected] of dit verzoek per post versturen. Hiernaast kan je zelf sommige van je persoonsgegevens in het account op het Platform veranderen wanneer dit nodig is. Hiernaast kan je jezelf uitschrijven voor de ontvangst van onze nieuwsbrief door te klikken op de “uitschrijven” knop, onderaan de nieuwsbrieven.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij streven ernaar te allen tijde passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren om ongeautoriseerde en onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens en het verlies, misbruik of wijziging van je persoonsgegevens te voorkomen.

Hiernaast is de vertrouwelijkheid van de informatie toegankelijk op het Platform grotendeels afhankelijk van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens. In voorkomend geval dat je vermoed dat de inloggegevens niet meer vertrouwelijk zijn, is het ten zeerste aan te bevelen om deze direct te veranderen en ons hiernaast ook op de hoogte te stellen van dit vermoeden.

KLACHTEN

Als je klachten hebt gerelateerd aan de verzameling en het gebruik van de persoonsgegevens, kan je contact met ons opnemen via [email protected].

Mocht je niet tevreden zijn met de behandeling van je klacht is het ook mogelijk om een klacht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Are Jurr ready?

Maak geheel vrijblijvend een account aan en start
direct je proefperiode van 14 dagen