Stageovereenkomst
30.00

Er gelden andere (wettelijke) regels voor een stagiair dan gelden voor “gewone” werknemers. De stageovereenkomst komt niet voor in de wet en is uitdrukkelijk niet een soort arbeidsovereenkomst, het is een overeenkomst gericht op het opdoen van kennis en ervaring door de stagiair.

In een stageovereenkomst leg je de afspraken die je maakt met je stagiair schriftelijk vast.

Een stageovereenkomst is in beginsel niet wettelijk verplicht, dit is het wel wanneer je stagiair jonger dan 16 jaar is. Echter is het wel ten zeerste aan te raden dat je een stageovereenkomst schriftelijk vastlegt. Doe je dit niet dan zou het wel eens kunnen voorkomen dat de mondelinge overeenkomst tussen de stagegever en de stagiair als een arbeidsovereenkomst wordt gezien, met alle wettelijke verplichtingen en belastingen als gevolg.

In de stageovereenkomst van Jurr, staan duidelijke afspraken over onder andere:

  • Stageperiode
  • Werktijden
  • Stagevergoeding
  • Ziekte en afwezigheid
  • Aansprakelijkheid
  • Intellectuele eigendom
  • Geheimhouding
  • Beëindiging van de overeenkomst