Stageovereenkomst

Wat is het? 

Een stagiair is een scholier of student die een poosje werkervaring komt opdoen, als onderdeel van zijn opleiding. Een stageovereenkomst of stagecontract is een overeenkomst waarmee een bedrijf een stagiair een stageplaats aanbiedt. Stagiairs hebben een stageovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. In het contract staan de rechten en plichten van de stagiair en praktische zaken zoals hoelang de stageperiode duurt, of de stagiair een stagevergoeding krijgt en hoe het zit als de stagiair ziek is. Tijdens een stage leert een stagiair in een werkomgeving. Bij elke stage wordt in een leerplan afgesproken wat de stagiair moet leren.   

Wettelijk verplicht? 

Als een stagiair jonger is dan 16 jaar, is een stageovereenkomst wel verplicht. Deze overeenkomst moet medeondertekend worden door de persoon die het ouderlijk gezag heeft. Voor stagiaires ouder dan 16 is een stageovereenkomst niet verplicht, maar wordt het wel aangeraden om een dergelijk contract op te stellen. 

Waar beschermt het je tegen? 

Een stageovereenkomst zorgt voor duidelijkheid voor iedereen. De stagiair weet wat hij van de stagegever mag verwachten en andersom. Als er tijdens de stage iets misgaat of als afspraken even niet meer duidelijk zijn, kan er in de stageovereenkomst worden gekeken naar wat er is afgesproken. Door een stageovereenkomst op te stellen zorg je als stagegever er dus voor dat alles administratief in orde is tussen de stagiair en de stagegever. Zo kunnen conflicten makkelijk worden opgelost, omdat alle afspraken terug te vinden zijn in de overeenkomst.  

Wat wordt er geregeld? 

In de stageovereenkomst van Jurr, staan duidelijke afspraken over onder andere: 

  • Aard van de overeenkomst
  • Omvang van de stage en werktijden 
  • Stagevergoeding, reis- en onkosten 
  • Ziekte of afwezigheid 
  • Aansprakelijkheid 
  • Intellectuele eigendomsrechten 
  • Geheimhouding 
  • Beëindiging, wijzigingen 
  •  Overige bepalingen 

Waar dien je naast de overeenkomst op te letten? 

Naast de overeenkomst is de stagegever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van iedereen die in het bedrijf aan de slag is. Dus ook voor stagiaires moet er een goede werkomgeving zijn. 

Hoe beëindig ik een stageovereenkomst?

Een stageovereenkomst wordt gewoonlijk voor bepaalde tijd aangegaan. Na die overeengekomen stageperiode eindigt de overeenkomst van rechtswege (automatisch). Tussentijdse beëindiging is mogelijk, wanneer een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt. Bovendien kan de overeenkomst in onderlinge overeenstemming worden beëindigd. 

Telt een stageovereenkomst ook mee in de ketentelling?

De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten een werkgever maximaal achter elkaar mag sluiten, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Een stageovereenkomst is in de regel geen arbeidsovereenkomst. Omdat de stageovereenkomst dus geen ‘echte’ arbeidsovereenkomst is, telt deze ook niet mee in de keten van de arbeidsovereenkomsten. 

Stagiair aannemen als zzp’er/eenmanszaak

Voor de overheid maakt het niet uit of je een eenmanszaak hebt of een groot bedrijf, zolang je als stageaanbieder maar in staat bent om de stagiaire voldoende begeleiding te geven. 

Hoe zit het met stagevergoeding?

Als stagiair heb je geen recht op het wettelijk minimumloon, want bij een stage ligt de nadruk op het leren. Bij het verrichten van gewoon werk is er geen sprake van een stage en zou je een arbeidsovereenkomst moeten hebben, waarmee je wel recht hebt op het wettelijk minimumloon. 

De werkgever mag de stagiair wel een stagevergoeding geven. Er is geen minimum- of maximumbedrag voor een stagevergoeding, dus de werkgever kan zelf bepalen hoe hoog het bedrag is. Dit bedrag geldt dus niet als loon, maar als een onkostenvergoeding. 

Arbeidsongeschiktheid stagiaires?

Als een stagegever de stagiaire een stagevergoeding betaalt, dan is de stagiair verzekerd voor de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) en de Ziektewet. Een stagegever hoeft geen premies werknemersverzekering te betalen. 

Houdt iemand toezicht?

Er wordt door de Nederlandse Arbeidsinspectie gecontroleerd of een stagiair gewoon werk of stagewerk doet. Als het werk niet vooral gericht is op leren, maar op werken, dan doet de stagiair werk volgens een gewone arbeidsovereenkomst en heeft de stagiair recht op het wettelijk minimumloon. Stagegevers kunnen beboet worden als er sprake is van stagemisbruik.  

€15,-
Plaats in de winkelwagen