Akte van overdracht

Met deze akte kan je auteursrecht overdragen

Is het verplicht om mijn auteursrecht te registreren?

Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. Je kan je auteursrechten vastleggen via een datumregistratie via I-Depot, een beschrijving vastleggen bij een notaris, of het online registreren via File-Reg International BV.  

Wat is levering van auteursrecht?

Nadat je hebt afgesproken de auteursrechten over te dragen aan een ander, moet het geleverd worden. Volgens de Auteurswet moet dat gebeuren door een daarvoor bestemde akte: overdrachtsakte levering auteursrecht 

Wat zijn de voorwaarden voor overdacht van auteursrecht?

Ten eerste moet de overdracht schriftelijk worden vastgelegd. Het werk moet ook nauwkeurig bepaalbaar zijn, er staat een eventuele vergoeding tegenover die redelijk is, en er mogen geen onredelijke afspraken gemaakt worden.  

De voldoende bepaalbaarheid eis is voldaan wanneer de akte van overdracht en levering gegevens bevat waardoor het duidelijk is over welk werk het precies gaat.  

Wat is een persoonlijkheidsrecht?

Dit zijn rechten die de maker van een werk bezit, ook wel morele rechten genoemd. Deze hebben te maken met het beschermen van de reputatie. Deze worden niet overgedragen, maar je kan wel schriftelijk afspreken dat het niet erg is als het andere persoon deze rechten uitvoert.  

Is een notaris verplicht?

Nee, de partijen mogen zelf het contract opstellen. Echter is het wel verstandig om een notaris of advocaat hierbij in te schakelen zodat risico’s omtrent verwarring of onduidelijke afspraken voorkomen kunnen worden.  

€35,-
Plaats in de winkelwagen